Hyvällä sähkösuunnitelmalla säästät rahaa

Rakentamisen ja remontoinnin kustannukset nousevat usein ennakoitua suuremmiksi. Helpoin tapa säästää ja pitäytyä budjetoiduissa kustannuksissa on laatia kaikki suunnitelmat hyvissä ajoin ja huolellisesti.

Hyvällä sähkösuunnitelmalla tehdään suurimmat säästöt jo suunnittelupöydällä. Harkittu ja huolellinen suunnitelma on avain kodin toimivuuteen ja asumisen viihtyvyyteen vuosiksi eteenpäin.

Sähkösuunnitelma aloitetaan kartoituksesta

Sähkösuunnittelun tarkoituksena on kartoittaa tilaajan toiveet tilan sähköistykseen. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa rakennukseen asiakkaan tarpeiden mukainen, turvallinen, toimiva ja energiatehokas sähköjärjestelmä sekä varmistaa että sähköistys saadaan toteutettua rakentajan toiveiden mukaan.

On tärkeää, että yhteiselle suunnittelupalaverille varataan tarpeeksi aikaa jo varhaisessa vaiheessa, jotta suunnittelussa voidaan mitoittaa järjestelmät oikein ja optimoida sähköjärjestelmien energiankäyttöä sekä kustannuksia.

Kun erilaiset mahdollisuudet on kartoitettu, pystyvät tilaaja ja sähkösuunnittelija keskustelemaan niistä yhdessä ja valitsemaan toimivimmat ratkaisut. 

Mitä sähkösuunnittelutyö sisältää?

Sähkösuunnittelu sisältää suunnitelmien piirtämisen, sekä erilaisia laskelmia ja mitoituksia, joihin piirustuksissa esitetyt laite-, suojalaite- ja kaapelityypit perustuvat. Suunnitelmat on laadittava siten, että oikosulkuvirtavaatimukset täyttyvät ja järjestelmä kestää suunnitellut sähkövirrat.

Suunnittelu huomioi asiakkaiden toiveet noudattaen lakeja, standardeja sekä asennuksiin liittyviä ohjeita ja suosituksia. On tärkeää, että sähkösuunnittelija osaa huomioida rakentajan tarpeet ja sähköurakkaan varatun budjetin, jotta sähkösuunnitelmista saadaan tehtyä heti toteuttamiskelpoiset.

Mitä sähkösuunnitelmaan sisältyy?

Omakotitalon sähkösuunnitelmaan sisältyvät muun muassa pistorasioiden ja kytkimien paikkojen sijoittelu sekä valaistussuunnittelu.

Sähkösuunnitelmaan on muistettava huomioida myös mahdolliset älykkäät ohjausjärjestelmät ja automaatioratkaisut ilmanvaihtoon sekä lämmitykseen, kodin turvajärjestelmiin, valaistukseen ja kodin viihdejärjestelmiin. Nämä sekä laitteiden sijoittelut ja tilantarpeet on oltava sähkösuunnitelmassa mukana, jotta rakentamisen aikataulu ja budjetti toteutuisivat ilman ikäviä yllätyksiä.

Yksi muutos sähkösuunnitelmassa vaatii muutoksia muihinkin suunnitelmiin

Rakentaessa ja remontoidessa kannattaa aina muistaa, että kaikki kohteessa suoritettavat työt ja asennukset liittyvät usein toisiinsa. Muutokset esimerkiksi LVI-suunnittelussa voivat vaikuttaa myös sähkösuunnitelmiin, rakennesuunnitelmiin, sisustussuunnitelmiin, kiintokalustesuunnitelmiin ja päinvastoin.

Virheet tai unohdukset suunnittelussa kostautuvat rakennusvaiheessa, jolloin koko projektin aikataulu helposti viivästyy. Viivästykset ja jälkikäteen tehdyt muutostyöt aiheuttavat usein merkittäviä lisäkustannuksia ja ylimääräistä päänvaivaa. Lisäkustannukset syntyvät, kun jo tehtyjä asioita joudutaan korjaamaan. Muutoksista puolestaan aiheutuu aina erilaista harmia muille rakentamisen osapuolille, koska tiedonkulku harvoin toimii oikea-aikaisesti  kaikille, jotka tiedon tarvitsisivat. 

Miten voit välttää virheet sähkösuunnittelussa?

Unohdukset ovat vältettävissä, kun tilaaja on huolellisesti miettinyt omat toiveensa ja keskustellut ne läpi suunnittelijan kanssa. Yleensä paras lopputulos saadaan, kun rakentaja miettii jo suunnitteluvaiheessa, miten tulee sisustamaan tulevan talonsa. Näin saadaan sijoitettua sähköpisteet yöpöydille, työpöydille, TV-tasoille, jalkalampuille ja muille erityistarpeille. Tämän lisäksi on hyvä miettiä minkälaisesta valaistuksesta pitää.

Suurin osa ihmisistä pitää lämpimän sävyisestä tasaisesta valaistuksesta. Mutta ihmisten mieltymykset valaistuksen määrän, tasaisuuden ja värilämpötilan suhteen vaihtelevat paljon, joten nämä asiat on hyvä tuoda ilmi sähkösuunnittelijalle.  Näin sähkösuunnittelija pystyy huomioimaan kaikki toiveet etsiessään tilaan sopivia ratkaisuja. Suunnittelija osaa myös ehdottaa ratkaisuja, joista tilaaja ei itse ole tietoinen tai tullut sellaisia ajatelleeksi.

Sähkösuunnittelua tehdessä on tärkeää myös huomioida kohteen mahdollisimman monipuoliset käyttömahdollisuudet ja tulevaisuuden muutostarpeet. Niiden huomiointi helpottaa myöhemmin talon mahdollisessa myynnissä tai vuokrauksessa. Nykyhetkellä itselle sopivat ratkaisut eivät välttämättä vastaa omia myöhempiä, tai muiden asukkaiden tarpeita.

Sähkösuunnitelmasta löytyy paljon piirustuksia ja muita dokumentteja. Mm. tasopiirustus, eli niin sanottu pistekuva,  sähköasemakuva, keskuskaavio, valaisinluettelo, antenni- ja ATK-kaavio sekä maadoituskaavio. 

Miten syntyy toteutuskelpoinen sähkösuunnitelma?

Jotta sähkösuunnitelmista saadaan mahdollisimman toteutuskelpoiset, pitää sähkösuunnittelijalla olla käytössä kiintokalustesuunnitelmat. Näin voidaan huomioida, että kiinteiden kodinkoneiden pistorasiat eivät jää kodinkoneiden taakse tai muuten vääriin paikkoihin. tällöin myös mahdolliset kaappien sisäpuoliset pistorasiat ladattavia laitteita varten, kuten sähköhammasharjat ja rikkaimurit, tulevat huomioitua.

Kiintokalusteista selviää myös peilivalaisimien sähköntarpeet. Kun jo sähkösuunnitelmiin saadaan merkattua kiintokalustesuunnitelmista tarvittavia tietoja virheet työmaalla vähenevät ja yleensä myös lopputulos on parempi.

Mitä dokumentteja sähkösuunnitelma sisältää?

Rakennusvalvonta vaatii sähkötöiden tarkastuspöytäkirjan muutto-/ lopputarkastuksessa.
Sähkösuunnitelmasta on löydyttävä kaikki valvontaan vaaditut dokumentit.

Dokumentteihin kuuluu mm. tasopiirustus, eli niin sanottu pistekuva, jonka avulla sähköasennukset toteutetaan. Muita dokumentteja, jotka sähkösuunnittelija tekee ja sähkösuunnitelma sisältää ovat mm: sähköasemakuva, keskuskaavio, valaisinluettelo, antenni- ja ATK-kaavio sekä maadoituskaavio. Näistä selviävät talon ulkopuoliset sähkökaapelit, sähkökeskusten kokoonpanot, valaisimien mallit ja pääpiirteet telejärjestelmistä ja maadoituksista.

Sähkösuunnitelman dokumenteissa myös huomioidaan, tarvitaanko erityisiä sähkölaitteita tai -järjestelmiä, kuten aurinkopaneeleita, latauspisteitä sähköautoille tai ulkoporeammeita.

Mikä on sähkösuunnittelun kustannus?

Sähkösuunnitelma on aina yksilöllinen, räätälöity kohteen ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Yksinkertaisessa kohteessa selvitään sadoilla euroilla, uusissa omakotitaloprojekteissa hinta voi nousta moneen tuhanteen euroon.

Olemme Spigotilla tarjonneet jo pitkään talotekniikan palveluita, suunnittelusta ja laitteiden myynnistä aina asennusten toteuttamiseen. Kokemuksemme mukaan suurimmat haasteet rakennustyömailla liittyvät suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen, ja sitä kautta eri työvaiheiden aikataulutukseen sekä tiedonkulkuun eri toimijoiden välillä. Tämän vuoksi olemme kehittäneet omia palveluitamme kokonaistoimitusten suuntaan. 

Lue lisää aiheesta aiemmasta artikkelistamme.

Kokonaistoimitus on rakentajalle turvallinen tapa toimia

Kokonaistoimituksessa on kattavasti mukana kaikki tarvittava, aina LVI- ja sähkösuunnittelusta asennuksiin sekä lämmitysjärjestelmästä vesikalusteisiin ja valaisimiin. Pakettitoimituksessa asiakas saa kaiken kauttamme, ilman yllätyksiä ja ennalta sovittuun hintaan.

Osana kokonaistoimitustamme LVI- ja sähkösuunnittelupaketin hinta omakotitaloon on 1500–3000 €. Tutustu täältä kokonaistoimituksen hintaesimerkkeihin.

Miten Spigotin suunnittelupalvelut eroavat muista?

Me sekä suunnittelemme että toteutamme LVI ja sähkötöitä. Tieto kulkee suoraan suunnittelijoidemme ja asentajiemme välillä.  Suunnittelijoidemme on helppoa kysyä ja tarkistaa asioita asennuspuolelta ennakkoon, ennen suunnitelman tekoa. Myös palaute työmaalta tulee asentajilta heti, jos jotakin asiaa ei pystytä suunnitelmien mukaan tekemään.

Jos suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia, niin ne pitää nopeasti korjata, jotta asennustyöt voivat työmaalla jatkua. Muutokset sekoittavat kohteen aikataulut ja aiheuttavat paineen suunnittelijoillemme, sillä muutosten teko nousee aina muiden töiden ohi takaisin heidän pöydälleen. Tämä on opettanut suunnittelijoitamme hiomaan suunnitelmat loppuun saakka ja tekemään kuvista sellaiset, että ne myös voi toteuttaa.

Kun asiakas on tilannut meiltä LVIS-toimituksen suunniteltuna ja asennettuna, niin vastuullamme on, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoiset ja asennukset hoituvat sovitussa budjetissa sekä aikataulussa. Jos suunnitelmat vaativat muutoksia, niin sekä muutostöiden kustannukset että aikataulun kiinni kurominen lankeavat meille.

Kun urakoimme toisen yrityksen tekemistä suunnitelmista, suunnitelmat vaativat yleensä paljon enemmän muutoksia. Tämä johtuu siitä, että suunnittelutoimistoilla puuttuu asentajilta saatu päivittäinen palaute sekä työmailta saatu kokemus asennustyön käytännöistä.

Meille urakoitsijana kaikki muutostyöt ovat kauhistus ja ne sekoittavat aikataulumme. Muutostarpeen vastaan tullessa voimme vain välittää tiedon, että suunnittelijan pitää tehdä korjaukset, ennen kuin työtä voidaan jatkaa. 

Sen sijaan suunnittelutoimistoille asennusvaiheen muutostyöt ovat yleensä tervetulleita, sillä ne tarkoittavat laskutettavaa lisätyötä, jonka kustannuksista joutuu vastaamaan asiakas. Usein myös tiedon kulkuun ja muutosten tekoon kuluu tällöin enemmän aikaa.

Tarvitsetko apua sähkösuunnitteluun?

Ota yhteyttä, neuvomme ja autamme mielellämme.

Teemme sähkösuunnittelua ja sähköurakointia kaiken tyyppisiin asuinrakennuksiin, mutta myös toimitila- ja toimistorakennuksiin, kauppakeskuksiin ja liikerakennuksiin.

Voit varata maksuttoman kartoitusajan lomakkeemme kautta.  Ota yhteyttä, käydään läpi talotekniikan osa-alueet yksilöllisesti tarpeidesi mukaan!

Jos joku yksittäinen asia jäi mietityttämään, voit ottaa myös suoraan yhteyttä suunnittelijoihimme. 

Otto Kantola
Sähkösuunnittelija
050 3710191
otto.kantola@spigot.fi

Perttu Huhtala
Liiketoimintajohtaja
050 4364 334
perttu.huhtala@spigot.fi

Remontoitko kotona? Käy tutustumassa myös verkkokauppaamme.

Jaa tämä artikkeli

Lue myös

Varaa maksuton tarkennuspalaveri

Tulkaa räätälöimään kotinne talotekniikan osa-alueet yksilöllisesti. Saatte mukaanne tarjouksen suunnittelusta ja halutessanne myös toteutuksesta. Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä sopivasta ajankohdasta! Aikaa palaveri vie vain parisen tuntia.

Voit liittää mukaan jo olemassa olevat piirrustukset sähköisessä muodossa.

Hyvällä sähkösuunnitelmalla tehdään suurimmat säästöt jo suunnittelupöydällä. Harkittu ja huolellinen suunnitelma on avain kodin toimivuuteen ja asumisen viihtyvyyteen vuosiksi eteenpäin.