Sähköauton latausasemien hankinta taloyhtiölle

Mitä taloyhtiön pitää huomioida sähköauton latausasemien hankinnassa? Kokosimme tiiviit ohjeet, joiden avulla projektissa pääsee hyvin liikkeelle.

Sähköautojen latausasemien hankinta taloyhtiölle

Monessa taloyhtiössä puntaroidaan sähköautojen latausasemien hankkimista. Hankinnassa asukkaita mietityttää usein eniten kulujen jakautuminen. Eli kuka maksaa latausasemien hankinnan ja latauksesta aiheutuvat kulut?

Jotta kustannukset ja vaihtoehdot maksajien osalta saadaan selville, pitää taloyhtiön tehdä ensin omat kotiläksynsä valmiiksi.

Alta löytyvät tärkeimmät asiat, jotka onnistuneessa hankintaprosessissa pitäisi huomioida.

Päätöksentekoon vaikuttavat asiat

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määritelty, onko autopaikka yhtiön tai osakkaan hallinnassa.  Autopaikkojen hallinta vaikuttaa taloyhtiön päätöksentekomenettelyyn ja kustannusten jakamiseen.

Hanke voidaan toteuttaa joko yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena tai osakkeenomistajan muutostyönä. Lisäksi päätöksenteossa tulee huomioida osakkeenomistajien yhdenvertaisuus.

Voit tutustua tästä  Kiinteistöliiton perusteellisiin ohjeisiin sähköautojen latauspisteiden toteuttamisesta taloyhtiölle tai katsoa verkkoluennon samasta aiheesta.

Latausasemien hankintaan vaikuttavat lait ja standardit

Maaliskuussa 2021 tuli voimaan laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä (733/2020), joka velvoittaa asunto-osakeyhtiöitä toteuttamaan latauspistevalmiuden laajan korjaushankkeen yhteydessä. 

Latauspisteiden turvallisuuden kohdalla taloyhtiöiden on huomioitava myös sähköturvallisuuslaki (1135/2016), asetus (VNA 1434/2016)  sekä SFS-6000 standardi.

Tarvekartoituksen teko

Taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden tilanteet sekä tarpeet ovat erilaisia. Tärkeää onkin selvittää nykytilanne ja kartoittaa millaisia valmiuksia tarvitaan lähitulevaisuuden varalle.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja isännöitsijän todistuksesta selviää nykyinen pysäköintipaikkojen tilanne: 

-osakepaikkojen määrä

-taloyhtiön paikkojen määrä

-lämpötolppien määrä (kylmäpaikkojen määrä)

-autokatospaikkojen määrä

-nykyinen pysäköinnin veloitustapa / kustannusten jako

Jotta nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita saadaan tarkennettua, kannattaa lisäksi tehdä asukaskysely. Siinä on hyvä kysyä ainakin seuraavia asioita:

  • mikä on nykyinen lämmitystolpan käyttö auton lämmitykseen ja lataukseen   
  • onko nykyinen auto sähköauto tai hybridi 
  • kumpi on lähivuosien suunnitelmissa hankkia: sähköauto vai hybridi? 
  • ajetaanko autolla päivittäin yli 100 km matkoja
sähköautojen latausasemien hankinta

Automalleilla (sähköauto, hybridi) sekä päivittäisillä ajokilometreillä on merkitystä lataustehon tarpeeseen. Pienempitehoinen hidaslataus on usein riittävä, jos ajokilometrit jäävät arkisin alle 100 kilometrin.

Lataustavat

Latausteho ladattaville autoille jaetaan yleensä neljään kategoriaan: hidaslataus, peruslataus, pikalataus ja suurteholataus.
Suurteholataus- ja pikalatauspisteet ovat käytössä liikenneasemilla ja kauppakeskuksissa. Taloyhtiöiden kohdalla latausasemien valinta kohdistuu joko hidas- tai peruslataukseen.

Hidaslatauksessa latausteho voi vaihdella 1,8 -3,7 kW:n välillä. Tunnin latausajalla voidaan silloin saavuttaa latausta n. 10-20 kilometrin ajoon. Yön yli lataus riittää helposti jo 100 kilometrin ajomatkaan.
Peruslatauksessa teho voi vaihdella 11 -22 kW:n välillä. Sillä voidaan jo tunnissa ladata n. 50-100 kilometrin ajomatka.

Lataustapojen suosio

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) mukaan kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin vuonna 2023 yhteensä 35 048 kappaletta. Näissä laitteissa oli latausasemia eli pistokepaikkoja kaikkiaan 49 623 autolle. 

Suurin osa myydyistä latausasemista oli hidaslatausasemia.

Peruslatausasemien määrä oli yhteensä 3621 kappaletta. (maksimiteholtaan 22 kW 2288 kpl ja 11 kW 1333 kappaletta.)

Täältä löydät lisätietoa myynneistä vuosilta 2023 ja 2022-2021.

Lataustapojen vaatimukset

Hidaslatausasemat ovat hankintakustannuksiltaan huomattavasti peruslatausasemia edullisempia. Hidaslatauksessa vanha lämmitystolppa on mahdollista muuttaa lämmittäväksi ja lataavaksi, eikä suurille sähkömuutoksille ole välttämättä tarvetta.

Peruslatausasemien asennus on aina vaativampaa ja kalliimpaa. Nopeamman latauksen mahdollistaminen vaatii yleensä muutoksia taloyhtiön sähköinfraan, ennen kuin kohteen sähköjen maksimikapasiteettia voidaan kasvattaa. Sähköinfran muuttaminen tai rakentaminen alusta alkaen nostaa kustannuksia.

Yksittäisen latausaseman rakennuskustannukset voivatkin vaihdella merkittävästi, johtuen niin kohteen sähköinfrasta kuin valitun latausaseman tehokkuudesta. Kustannushaitari voi liikkua helposti 1000-5000 euron välillä.

Taloyhtiön sähkön kapasiteetin selvittäminen sähkökartoituksella

Luotettavin tapa selvittää taloyhtiön nykyinen kapasiteetti on teettää sähkökartoitus riippumattomalla sähköalan ammattilaisella. Kartoituksessa tarkistetaan ensin mikä on nykyinen taloyhtiön sähköpääkeskuksen kapasiteetti ja kuinka moneen latauslaitteeseen liittymäkoon vapaan kapasiteetin määrä riittää. Sen jälkeen selvitetään millaiset kaapelit ja sulakkeet syöttävät autopaikkoja.

Kuormanhallinta voi ratkaista ongelmia

Monet latausjärjestelmät sisältävät kuormanhallinnan. Se tasaa älykkäästi latausasemien ja lämpötolppien sähkökuormaa. jolloin pysäköintipaikkojen sähkönsyötön ja sulakkeiden kestoraja ei ylity.

Kuormanhallinta mahdollistaa kustannustehokkaita ratkaisuja. Sen ansiosta latausasemia, kaapelointia ja kiinteistön sähköliittymää ei tarvitse ylimitoittaa hetkellisten huippukuormien ehkäisemiseksi.

Miten käytöstä veloitetaan ja mitä asukkaat ovat valmiita maksamaan latausmahdollisuudesta?

Sähköauton latausasemien hankinta mahdollistaa pysäköintisähköjen veloitukset eri tavalla, kuin mihin on perinteisesti totuttu. Eri lataustavat, latausasemat ja palveluiden tarjoajat vaikuttavat valittavissa oleviin veloitustapoihin. Sähkölasku voidaan esimerkiksi jyvittää käyttäjille automaattisesti, ilman isännöitsijän tai hallituksen käsityötä. 

Kartoituksen ja tarjousten pyytäminen

Sähköautojen latausasemien hankinta on monivaiheinen projekti, jossa kannattaa tukeutua riippumattomaan sähköalan ammattilaiseen. Taloyhtiölle turvallisin vaihtoehto on kokonaistoimitus, jossa sama toimija huolehtii projektin alusta loppuun: kartoituksista suunnitteluun ja asennuksista käyttöönottoon.

Me Spigotilla voimme tehdä taloyhtiönne sähkökartoituksen ja räätälöidä teille sopivimmat latausasemaratkaisut. Suunnittelijamme kartoittavat teille parhaat toteutusvaihtoehdot ja asentajamme huolehtivat koko toteutuksen kustannustehokkaasti sekä sovitun aikataulun mukaisesti alusta loppuun.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Latausasemien hankinta voi tuntua hankalalta. Ota meihin yhteyttä, selvitämme kanssasi, millaiset latausratkaisut soveltuisivat parhaiten teidän taloyhtiöönne. 

Voit varata maksuttoman kartoitusajan lomakkeemme kautta. 

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä  suunnittelijoihimme ja myyntiimme.

Otto Kantola
Sähkösuunnittelija
050 3710191
otto.kantola@spigot.fi

Perttu Huhtala
Liiketoimintajohtaja
050 4364 334
perttu.huhtala@spigot.fi

Remontoitko kotona? Käy tutustumassa myös verkkokauppaamme.

Jaa tämä artikkeli

Lue myös

Sisäilmamittaus havaitsee sisäilmaongelmat

Viime vuosina sisäilmaongelmat ovat tulleet kaikille tutuksi, kun uutisissa on tiuhaan käsitelty koulujen, päiväkotien ja virastojen sisäilmaongelmia. Omakotitaloissa yleisimmät sisäilmaongelmat liittyvät lämpötilan ja kosteuden vaikutuksista

Lue lisää

Varaa maksuton tarkennuspalaveri

Tulkaa räätälöimään kotinne talotekniikan osa-alueet yksilöllisesti. Saatte mukaanne tarjouksen suunnittelusta ja halutessanne myös toteutuksesta. Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä sopivasta ajankohdasta! Aikaa palaveri vie vain parisen tuntia.

Voit liittää mukaan jo olemassa olevat piirrustukset sähköisessä muodossa.

Mitä taloyhtiön pitää huomioida sähköauton latausasemien hankinnassa? Kokosimme tiiviit ohjeet, joiden avulla projektissa pääsee hyvin liikkeelle.