asennusurakointi

LVIS-asennusurakointi toimitetaan selkeinä ja turvallisina paketteina

 • Asennuspaketit on suunniteltu talotyypin ja rakennustapojen mukaan. Ne toimitetaan Spigot Tyyliturva-suunnitelmien mukaisesti rakennusvaiheittain.
 • Asennuspaketeista selviää rakentajalle koko rakentamisen järjestys.
 • Pakettien avulla tehdään mahdollisimman laajoja asennuskokonaisuuksia kerrallaan. Tällöin työmaalla voidaan käyttää samoja asentajia ja ajatus ei katkea.
 • Asennuspakettien avulla voit syöttää koko rakennusprojektisi projektikalenteriin.
 • Pakettien sisältämät asennustyöt toteutetaan dokumentoitujen asennusohjeiden mukaisesti. Asennusohje toimii myös asennuksen laadunvarmistuksena.

Pakettitoimitusten hyödyt:

 • Ohjaa ja organisoi rakentamista
 • Poistaa virhemahdollisuuksia
 • Auttaa työmaan aikataulutuksessa
piirros_asennus

 

Asentajat

Spigot Tyyliturva -asentajan prinsiipit

Jokaisen Spigot Tyyliturva -asentajan kunnia-asiana on vastata omalta osaltaan seuraavasta kolmesta perusasiasta:

 • Ensiluokkainen työn jälki
 • Pitävät aikataulut
 • Siisti työmaa

Spigot Tyyliturva -asentajan valinta- ja koulutuspolku

 • Rekrytointiprosessi (Asenne, elämänhallinta, koulutus)
 • Spigot Tyyliturva -asennusten opiskelu kisälliaikana (Valmistuneen Tyyliturva-asentajan työparina)
  (Materiaalina asentajan käsikirja käytännön harjoitusten ja töiden lisänä)
 • Spigot Tyyliturva -asentajan tutkinto (Asennus- ja laadunvarmistusmenetelmät, työmaakäytännöt)
 • Tyyliturva-asentajan pätevyys (Päivityskoulutukset)